SES37 erbjuder integrerade lösningar, byggda på kunskap och expertis, baserade på produkter och tjänster från små innovativa företag.

SES37 integrerar i standardiserade och kvalitetssäkrade system, som på ett kostnadseffektivt sätt, och i rätt tid, bidrar till nationens hållbarhet, resiliens och säkerhet.

SES37 är ett försvarsföretag med mål att på ett innovativt sätt bidra till försvarets förmåga att möta dagens komplexa krav med säte i Höör.

SES37är ett dotterbolag till Stockforsa Invest AB med säte i Malmö.